Home » Hírek » Adományok után járó normatív kiegészítésen alapuló pályázat 2022

Adományok után járó normatív kiegészítésen alapuló pályázat 2022

A pályázat benyújtásnak határideje: 2022. július 27.

1. A pályázat célja
A pályázat célja a civil szervezetek működésének támogatása a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának, a nemzeti összetartozás erősítésének, valamint a közjó kiteljesedésében vállalt szerepük segítése érdekében.
A civil szervezetek által gyűjtött és a számviteli beszámolóban feltüntetett adományok értéke után járó tíz százalékos normatív kiegészítés normatív támogatásnak minősül.

2. A támogatható tevékenységek
A kedvezményezett a támogatást a működési költségeinek fedezésére fordíthatja.

3. A támogatás céljára rendelkezésre álló forrás mértéke
A támogatások céljára rendelkezésre álló forrás összege 388 281 920 Ft, amelynek előirányzati fedezetét a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 29. Nemzeti Együttműködési Alap jogcím előirányzata [ÁHT: 332995] biztosítja.
A rendelkezésre álló forrás a Kollégiumok között egyenlő arányban kerül felosztásra az alábbi táblázatban foglaltak szerint:
Kollégium Rendelkezésre álló forrás összege (Ft)
Közösségi környezet kollégium (NEAN-KP-1-2022/1) 77 656 384
Mobilitás és alkalmazkodás kollégium (NEAN-KP-1-2022/2) 77 656 384
Nemzeti összetartozás kollégium (NEAN-KP-1-2022/3) 77 656 384
Társadalmi felelősségvállalás kollégium (NEAN-KP-1-2022/4) 77 656 384
Új nemzedékek jövőjéért kollégium (NEAN-KP-1-2022/5) 77 656 384

A pályázati kiíráshoz kapcsolódik a pályázati dokumentáció részeként „A Nemzeti Együttműködési Alap Pályázati Útmutató az Adományok után járó normatív kiegészítésen alapuló támogatás civil szervezetek részére 2022.” című dokumentum (a továbbiakban: Pályázati útmutató), amely letölthető a https://civil.info.hu/nea/kezdolap/palyazatok/index.html, illetve a www.bgazrt.hu oldalakról.

Hír forrása: https://pafi.hu/p/adomanyok-utan-jaro-normativ-kiegeszitesen-alapulo-tamogatas-civil-szervezetek-reszere-2022-nean-kp-1-2022