NEA-NO-18-M

Társadalmi hatás

Növekvő terveink megvalósításával 2018-ban és 2019-ben még több embernek teremtünk munkahelyet, illetve önkéntes formában gyakorlati lehetőségeket, ezzel is csökkentve a környezetünkben lévő munkanélküliség problémáját, így pozitív társadalmi hatást keltünk.

Legnagyobb szakmai programunk a „NIVO (Nemzeti Identitás Vetélkedő kis Okos) Kárpát-medencei Nemzeti Identitás Tábor” folytatása lesz. Ez egy fiatalok számára rendezett tábor, amit minden évben más helyszínen valósítunk meg. Célunk volt, hogy határainkon belülről és azon túlról érkező fiatalok és példaként szolgáló hagyományőrző felnőttek részvételével erősítsük összetartozásunkat, identitástudatunkat, felelevenítsük népi hagyományainkat, új barátokat, szakmai partnereket, együttműködő civil szervezeteket találjunk és erősítsük a már meglévő kapcsolatainkat kulturális programok (népzene, néprajzi előadások, kézműves foglalkozások, lovas bemutatók) kíséretében.

Fenntarthatóság

Az igényelt támogatást annak céljából kívántuk felhasználni, hogy alapítványunkat a hosszú távon tudjuk sikeresen működtetni és a kulturális értékeket közvetítve tevékeny szerepet vállaljunk a civil szféra magyarságtudatának és összefogásának erősítésében.

Kapcsolat szempontjából honlapunk fenntartása és fejlesztése nélkülözhetetlen. A noha.magyarsiker.hu oldalon elérhetőek közhasznúsági beszámolóink, megvalósult programjaink, eredményeink és jövőbeli terveink. Emellett a civil szervezeti átláthatóságot és kapcsolatrendszert kiépítő és támogató magyarsiker.hu működtetésére szintén nagy figyelmet fordítunk.

A civil szervezetekkel való kapcsolataink bővítése és erősítése érdekében nagy figyelmet fordítottunk partnereink rendezvényeinek meglátogatására, támogatására.

1 fő önkéntesünket vontuk be működésünk során.

Munkatársaink és önkéntesünk szakmai hatékonyságának növelése érdekében kétnapos tréningen való részvételt biztosítunk számukra online marketing, adományszerzés és önkéntesség témában. Amellett, hogy az itt megszerzett tudást kamatoztathatják munkájuk során, a csapatépítés hatására munkahelyi együttműködésük is hatékonyabbá válik.

Sikeres működésünk érdekében önkénteseink tevékenységére folyamatosan számítunk. Alkalmazottjaink és a kuratóriumi tagok munkáját illetően az adminisztratív teendők körében, a civil átláthatósági napok, a kerekasztal találkozók és fórumaink alkalmával a szervezésben és a program lebonyolításában nyújtanak segítséget.

Önkéntesünket interjúztattuk, aki így nyilatkozott:
„Tetszett, mert tapasztalatot szerezhettem adminisztráció és programszervezés területén, így az én segítségemmel is hozzájárulhattam a civil szféra megerősödéséhez, valamint részese lehettem olyan koordinációs központ kiépítésében, amely az egyes településeket és civil szervezeteket egymáshoz közelebb hozta,így kölcsönös partnerkapcsolatok alakulhattak ki. „

A NEA-NO-18-M-0625 pályázat az Emberi Erőforrások Minisztériuma által nyújtott támogatás alapján valósult meg.